LEGO 推出复古莱卡相机

拼出专属于你的莱卡相机

近日,LEGO 推出名为 LEGO Leica M 的相机套件,无论是 LEGO 迷还是摄影爱好者都将会对这款新奇产品感到兴奋。

该套件由加拿大乐高设计师和建筑师 Chris McVeigh 所设计的,分别有黑色和棕色,产品包含 110 多件。 当然了最重要是享受于组装专属于你的 LEGO Leica M 的过程。

 

据悉这款 LEGO Leica M 零售价 45 美元。